2010-03-05

Diskoteksjakten

Det blir ingen klasskamps historia i dag heller. Idag ska jag till Gävle och för fira att internationellakvinodagen fyller 100år med sång, stand-up och föredrag på Musikhuset. På måndag blir det feministisktsjälvförsvar och feminism för killar på Vasaskolan.

Men en lite historielektion blir det i alla fall


8 mars i DhakaTanken på en internationell kvinnodag uppkom för första gången vid i början av 1900-talet som i industriländerna innebar en tid av industrialism.

1909
Den 28 februari 1909 förklarade det amerikanska socialistpartiet att man skulle fira en nationell kvinnodag. Det blev den första nationella kvinnodagen, och man fortsatte att fira kvinnodagen sista söndagen i februari tills 1913.

1910
Under ett möte i Folkets hus (den byggnad som senare blivit känd som Ungdomshuset) i Köpenhamn 1910 instiftades en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt. Socialist International, som arrangerade mötet, satte dock inte ett bestämt datum för kvinnodagen.

1911
Nästa år firades därför kvinnodagen (19 mars) i fyra länder: Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz. Kvinnorna krävde då bland annat rösträtt, rätt till offentliga ämbeten, rätt till bättre arbetsrättigheter.

Ett par dagar inträffade Triangle-branden i New York, och mer än 140 arbetande kvinnor omkom. Det ledde så småningom till att arbetslagstiftningen i USA förändrades, och kvinnors rättigheter på arbetsplatser började diskuteras aktivare.

1913-1914
Ryska kvinnor firade sin första kvinnodag sista söndagen i februari 1913, som en del av den fredsrörelse som fanns mot det kommande kriget. Följande år hölls flera kvinnomöten 8 mars för att protestera mot kriget, och dess konsekvenser.

1917
I slutskedet av kriget hade 2 miljoner ryska soldater dött, och ryska kvinnor strejkade för "bröd och fred" den sista söndagen i februari. Fyra dagar senare avsattes tsaren och en provisorisk regering tillsattes. Denne gav kvinnor rösträtt. Söndagen inträffade den 23 februari enligt den julianska kalendern, vilket är samma sak som den 8 mars i den gregorianska kalendern.

I San Francisco genomdrevs 1945 ett internationellt avtal som fastslog jämlikhet mellan män och kvinnor som en grundläggande mänsklig rättighet. Sen dess har FN också erkänt internationella kvinnodagen, och uppmuntrat alla länder att fira den.

Några viktiga händelser i Sverige:

1858
Ogift kvinna som fyllt 25 år kan bli myndig efter ansökan i domstol. Gifter hon sig blir hon åter omyndig. Förbud införs att aga sin hustru.

1859
Vissa lägre lärartjänster får innehas av kvinnor.

1870
Kvinnor får rätt att ta studentexamen men endast som privatister.

1884
Fredrika-Bremer Förbundet bildas.
Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 år, samma ålder som män.

1886
Sveriges barnmorskeförbund, den första yrkesföreningen bildas.
Den första kvinnliga fackföreningen bildas av hemsömmerskor i Lund.

1918
Kvinnor får bli lektorer och rektorer vid allmänna läroverk.

1921
Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.
Kvinnor får rösträtt och kan väljas in i riksdagen.

1935
Kvinnor får lika folkpension som män.

1939
Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst.

1955
Sjukförsäkringen förstatligas; kvinnan får rätt till 90 dagars mammaledighet.

1958
Kvinnor får rätt att bli präster.

1962
Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika lön för lika arbete.

1975
Ny abortlag införs. Kvinnan själv bestämmer om abort t o m 12:e graviditetsveckan.

1976
Förordning om jämställdhet i den statliga sektorn.

1979
Småbarnsföräldrar får rätt till sex timmars arbetsdag.

1980
Lag mot könsdiskriminering införs i arbetslivet och jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. Jämställdhetsombudsman (JämO) införs.

1982
ATP-poäng för vård av barn i hemmet införs.
Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK tecknas.

1983
Alla yrken blir öppna för kvinnor Även inom försvaret.

1998
Ny lag med förbud mot könsstympning av kvinnor införs.
Jämställdhetslagen skärps avseende sexuella trakasserier.

1999
Köp av sexuella tjänster förbjuds enligt lag.så två låtar också :)
Röda Bönor – Faellessang
Röda Bönor – La Lega

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar