2013-02-03

Flykting politik på EU-vis

Debattartikel om Ung Vänsters nya kampanj "Riv murarna"som  jag skickade till Corren men  dom var tydligen inte så intresserad av att publicera den. Så då får den hamna här istället. Ja, jag vet att den är rät tråkigt skriven men det finns i alla fall lite bra information och kanske ett och annat argument ni kan använda där ute.

Det finns något djupt svenskt i att se på Sverige som ett landet som illustrerar solidaritet och jämlikhet. Att vi är värdens mest jämställda land, att här är vi minsann inte rasister och att här har vi hittat medelvägen, vi är lagom. Men när man börjar att granska, börjar se, börjar gå på djupet ser man att vi nog inte riktigt lever upp till den bild vi målat av oss själva. Extra tydligt blir det när man tittar på svensk flyktingpolitik.

Sverige och EU för en omänsklig och brutal flyktingpolitik. En politik som utvisar människor tillbaka till krig, förtryck och tortyr. Samtidigt som debatten om invandring präglas av i grunden rasistiska föreställningar. Det pratas om massinvandring, SVT ställe frågor om hur mycket invandring Sverige klarar av och det mest självklara ifrågasätts – människors rätt till liv och hälsa. Ensamkommande flyktingbarns ålder ifrågasätts , människors beskrivningar av tortyr förkastas och asylprocessen präglas av misstro. Svensk flyktingpolitik är tvärtemot den föreställning många har på intet sätt generös, den är inhuman, rättsosäker och till stora delar inte ens svensk. Den regleras nämligen i stor utsträckning av EU, ett EU som till varje pris vill stoppa människor från att söka en fristad, bygga ett nytt liv eller helt enkelt flyr för sina liv.

EU har i ett antal överenskommelser, alltid med den svenska regeringens goda minne, beslutat om en gemensam flyktingpolitik. Det är en politik som leder till att allt högre murar byggs kring EU och att det i praktiken inte finns några lagliga vägar kvar att ta sig in och söka asyl.

En av de överenskommelserna är Transportörsansvaret som innebär att flygbolag, rederier och bussbolag görs till ansvariga för om deras passagerare har giltiga papper eller inte. I praktiken blir då personen i kassan på busstationen den som ska avgöra om en person ens har rätt att söka asyl. I de mest extrema fall har det lätt till att människor som gömt sig på båtar har mördats för att bolaget ska slippa betala böter.

EU:s flyktingpolis (officiellt gränspolis) Frontex har som uppgift att stoppa människor från att ta sig in i EU. Detta genom att patrullera och övervaka EU:s yttre gräns. Frontex agerande har lätt till att människor drunknat, båtar sjunkit och att människor till och med skjutits ihjäl. Deras enda brott var att de försökte ta sig hit för att få sina flyktingskäl prövade. Frontex diskriminerar nämligen inte, de ger blanka fan i om du har flyktingskäl eller ej, dom stoppar alla de får tag på.

Den svenska flyktingpolitiken är en skam ovärdig ett demokratiskt land som säger sig värna de mänskliga rättigheterna. Ett första steg mot en värdig flyktingpolitik är att Sverige blir en röst i EU för en flyktingpolitik som sätter människovärdet främst och som garanterar den mest självklara rättighet vi har, rätt till liv och hälsa. Att vi avbryter massdeportationerna till Irak och Afghanistan och utfärdar en allmän amnesti för alla som lever som papperslösa här. Då och först då kan vi med stolthet säga att Sverige är ett land som värnar solidaritet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Riv murarna, alla har rätt till en fristad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar