2014-10-09

Vi förtjänar bättre - Namninsamling för ungdomsmottagningar.

I bland blir en gammal ung vänstrare lite extra stolt över förbundet. Som just nu när Ung Vänster Östergötland driver en kampanj för ökad tillgång till ungdomsmottagningarna i länet. Detta genom att samla namn och informera på stan och ute i bostadsområden.

Namninsamlingen ska lämnas in till landstinget tillsammans med ett medborgarförslag. Det man vill är att öppna en ny mottagning i Skäggetorp i Linköping och en i Hageby i Norrköping samt ha bättre öppettider på mottagningen i Motala.

Ungdomsmottagningarna spelaren avgörande roll för ungdomars hälsa. Frågor som rör sexualitet, folkhälsa och psykiskt välbefinnande är lika relevanta för ungdomar som för vuxna. Vi ser i dag att den psykiska ohälsan ökar bland unga och att spridningen av könssjukdomar åter igen ökar. Detta är en oroväckande utveckling som samhället måste ta på allvar. Ungdomsmottagningarna är en avgörande del av arbetet för en bättre hälsa bland unga, tillsammans med satsningar på skolhälsovård, BUP och en vettig sexualupplysning. Samtidigt har det skurits ner på resurserna på många ställen, allra minst har resurserna inte ökat i takt med att befolkning ökat.

Det är dags att ta ungas ohälsa på allvar satsa på Ungdomsmottagningarna nu! 

Skriv under namninsamlingen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar